top of page
  • תמונת הסופר/תעוזי פלג

מיקום העובד בארגון, או הכסא הארגוני

עודכן: 15 בספט׳ 2020

כל עובד בארגון יושב על "כ.ס.א", לא כסא ישיבה רגיל, הכסא הוא ה "כ.ס.א" הארגוני והוא מבטא את "מיקומו ומשקלו " של העובד בארגון בו הוא עובד, הכסא מבטא את הסטאטוס הנוכחי וגם את פוטנציאל הקידום העתידי בארגון.

כ. כפיפות - הכפיפות מבטאת את המרחק שבו ממוקם העובד במדרג ההיררכי מהממונה הישיר.

ס. הסמכות - הסמכות מבטאת את ההרשאות שהארגון העניק לבצע בתחום האחריות שהוגדר.

א. אחריות - האחריות מבטאת את הגבולות הגזרה אשר בהם פועלים.

המשקל הסגולי של הפונקציה הארגונית - לכל פונקציה ארגונית בארגון יש משקל שונה (מידת מרכזיות או חשיבות ארגונית) המרכזיות נקבעת לפי אופי הארגון, תחומי הפעילות, פריסתו הגיאוגרפית ולעיתים דומיננטיות העומד בראשו ומידת האמון והערכה שהוא זוכה בארגון, כמו גם מידת קרבתו לעומד בראש הארגון.

האחריות מבטאת מימד שטח, והסמכות מימד עומק או עובי, מכפלת השניים נותנת למעשה נפח של התפקיד.

משקל התפקיד בארגון = משקל סגולי של הפונקציה הארגוניתX האחריות X הסמכות

הכפיפות מבטאת מיקום במרחב הארגוני והיא למעשה הכבל שמחבר בין בעל התפקיד בארגון לממונה הישיר שלו. ככל שכבל החיבור קצר יותר ועבה יותר, הוא מסוגל לשאת יותר עומס של תפקידים ואחריות ומעמדו של הכפיף בארגון חזק יותר.

ברור שככל שמשקל התפקיד בארגון גבוה יותר, הכבל הנדרש צריך להיות חזק יותר ומתוח יותר וכפועל יוצא מכך, נקודת העיגון של הכבל (המנהל הישיר) צריכה להיות חזקה יותר.

בארגון יש כוחות צדדיים שמנסים להזיז את הכבל המתוח., הכוחות הם מתנגדים ישירים לבעל התפקיד הרוצים לפגוע בו, מתנגדים של מנהלו של בעל התפקיד שרוצים לפגוע במנהל דרך פגיעה בבעל התפקיד, ומתנגדים של הכפיף של בעל התפקיד המנסים לפגוע בכפיף, דרך פגיעה בבעל התפקיד. ככל שהכבל הארגוני מתוח יותר, הוא מתנדנד פחות ,ונדרש כוח צדדי משמעותי יותר כדי להזיזו . המשמעות היא שמעמדו של בעל התפקיד בארגון חזק יותר ויציב יותר.

המבנה הארגוני - מגדיר את האופן שבו החברה אמורה להתנהל באופן המיטבי בהתאם לבסיס העסקי.

תהליכים ארגוניים נועדו לתמוך באופן יעיל בתהליכים עסקיים, ולאפשר להם להתבצע באופן המיטבי. תהליכים ארגוניים ממומנים על ידי תהליכים עסקיים, ושזורים בכל חלקי הארגון בדומה לכלי הדם בגוף האדם. בניגוד לתהליכים העסקיים שמטרתם לייצר לקוחות ודרכם הכנסות. התהליכים הארגוניים אינם יוצרים פעילות עסקית באופן ישיר, אך מספקים לתהליכים העסקיים גמישות ותשתית למיצוי מרבי של הפוטנציאל העסקי של הארגון. לתהליכים הארגוניים השפעה מכרעת על שעור הרווח

תהליכים ארגוניים הם באופיים פנימיים, תהליכים עסקיים הם חיצוניים, ניתן לדמות את המבנה הארגוני כשלדה של רכב בעוד שהתהליכים העסקיים הם המנוע שמניע את כל הרכב, ההנהלה היא זו שמחזיקה בהגה וקובעת את כוון הנסיעה

יישום תקין של מבנה ארגוני מחייב:

  • הגדרת תפקיד (תחומי פעילות)

  • מיקום היררכי (כפיפות ישירה וניהול)

  • גבולות אחריות (קבלת אחריות העברת אחריות)

  • סמכויות

  • ידע נדרש למילוי ראוי של התפקיד.

  • תפוקות נדרשות

111 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

התזמון המתאים בבצוע עסקה

רמת המתאם בין הציפיות המשוקללות של הלקוח, מול הכדאיות המשוקללת של הספק, בצרוף השפעת ממד התזמון על כל אחד מהצדדים בעת בצוע העסקה, הם מהגורמים המשפיעים על מימוש העסקה. ציפיות הלקוח במימוש העסקה כוללות:

מימוש תהליך ייעוץ עסקי יעיל

תהליך ליווי של ייעוץ עסקי הוא תהליך דו סטרי בין היועץ והנועץ קרי העסק, יתרונו של היועץ שהוא ניטראלי ללא רגשות לעסק ולמועסקים בו. כמו כן הוא מגיע ללא דעות קדומות. וזאת בניגוד לבעלים שהעסק עבורו הוא מפע

הגדלת הרווחים בעסק

הגדלת הרווח בעסק צריכה להיות שאיפתו של כל עסק בכל תחום פעילות. הרווח כידוע הוא הפער בין ההכנסות לכלל ההוצאות (ישירות/משתנות וקבועות) לפני תשלומי מס הכנסה. הגידול ברווח יכול להתבצע על ידי מספר רב של א

bottom of page