top of page
זהירוני

"זהירוני", ספר ילדים שנכתב ע"י עוזי פלג, הופק והופץ במהלך שנת 2007.

ייחודו של המדריך הוא באופן שהוא מנסה להקנות דפוסי התנהגות בסיסיים, לילדים בגיל הרך ללא שימוש באסורים התנהגותיים ישירים כלשהם. האסורים מועברים דרך "זהירוני" המתנהג באופן שההורים היו רוצים שילדיהם יתנהגו.  הספר נכתב מנקודת ראות של: הורה, אזרח, ומנהל.

במקום להגיד לילד מה לא לעשות, ויש הרבה כאלה, המדריך מתאר את מה ש"זהירוני" עושה, ולמה הוא עושה כך.

"זהירוני" משמש למעשה כשליחם של ההורים והמחנכים, ומסייע בהעברת המסרים ההתנהגותיים באופן ישיר במלל ובאיורים.

המדריך אינו בא לגרות את הדמיון, זהו מדריך פרקטי, והוא אמור לגרום לילדים לשנן ולחקות את דפוסי התנהגותו של "זהירוני".

  • נושא המדריך: הקניית הרגלי זהירות, וערכים התנהגותיים בסיסיים: של חברות, אחריות, ומשמעת עצמית. המדריך אמור לשמש ככלי חינוכי מהגיל הרך, שבו מקריאים לילד ונעזרים באיורים, עד לגיל בוגר יותר שבו הילד קורא לבד. במשך הזמן "זהירוני" הופך למעין חבר ותיק, שהילד יודע לשנן את דפוסי התנהגותו.

  • אופן העברת המידע לילדים: באופן ישיר וברור דרך דמות שקל לילד להתחבר אליה. לכל דפוס התנהגות יש הסבר (למה הוא נוהג כך?). התוכן מועבר בחרוזים ואיורים עשירים הצמודים לטקסט. כל פרק במדריך, מאפשר לפתח את הנושא ולהוסיף מידע נוסף בעת העברת התוכן לילד (גננות, מורים, הורים).

  • הדמות: שם הגיבור מרמז על התנהגותו, בעל מראה שובבי, פקח ובעל בטחון עצמי, חייכן וחברותי שנראה נהנה ושמח, זהיר ואחראי. דמותו משדרת שאפשר לבלות וליהנות בכל מקום ולהתנהג בהתאם. ל'זהירוני" יש משפחה עובדה המשדרת אמינות. הזדהות הילד עם דמותו של "זהירוני" גורמת לו לדעת ולהכיר את דפוסי ההתנהגות שלו, ולהתנהג כמוהו ללא צורך "בכפיה חיצונית", וזה למעשה מה שההורים רוצים.

  • סביבת האירועים: מקומות שהילד נמצא בהם ביום יום, ומקומות שהילד אוהב להיות בהם. הספר מדגיש שגם במקומות בילוי, יש להקפיד על כללי התנהגות זהירה ואחראית. במקרים רבים מקומות בילוי ומשחק אינם משדרים סכנה עובדה המחלישה את העירנות. הימצאותו של 'זהירוני', במקומות אלה, מראה שילד זהיר איננו בהכרח ילד שיושב "מוגן" בבית אלה ילד שנהנה מהחיים אבל יודע איך להתנהג.

  • הומור: למרות התכנים הרציניים המסר מועבר בצורה הומוריסטית הכוללת מצבים "מצחיקים" שילדים אוהבים לראות בשילוב כלבלב חמוד ובעלי חיים נוספים.

  • פורמט: האיורים עשירים בפרטים, וגורמים לילדים לרצות ולקלוט מה שיותר מידע מהאיורים. הדפסה איכותית, מימדי המדריךי דף A4.

  • גימיק: תעודת הסמכה ל"זהירוני" לאחר שתכני המדריך הועברו לילדים.

 

* ניתן לרכוש את הספר באופן עצמאי ביצירת קשר עמנו.

המאפיינים של "זהירוני" הספר

Safe Rafe cover edit.jpg

"Safe Rafe"

זהירוני תורגם לאנגלית ונמכר באמזון תחת השם "Safe Rafe"

https://www.amazon.com/Safe-Rafe-Uzi-Peleg/dp/B08PQ5PV29/

המלצות וכתבות על הספר:
bottom of page