top of page
  • תמונת הסופר/תעוזי פלג

שלושת ממדי הניהול בראייה ניהולית

ראייה ניהולית (במידה והיא קיימת) היא אותה ראייה שמאפשרת למנהל לראות את מה שאחרים לא תמיד רואים, הראייה הניהולית חייבת לכלול הבנה ויכולת לתת משמעות ניהולית לקשר בין הגורמים הבאים: ראיית המטרה, ראיית המערכת, ראיית התוצאה.


לכל מערכת בכל תחום (אנושית, מכאנית, ארגונית) יש גבולות שבהם היא אמורה לפעול ולתפקד, לכל מערכת ישנם מגבלות אשר מגבילות את יכולתה, כל מערכת מורכבת מתתי מערכת המזינות זו את זו ומוזנות זו מזו, כאשר כל תת מערכת היא מערכת בפני עצמה.


עבודה מערכתית מאופיינת בסינכרוניזציה של רכיביה, מערכת תקינה אמורה להפיק ערך סינרגטי גבוה יותר מכל מרכיביה לחוד, כל ארגון עסקי או לא עסקי הוא מערכת הכוללת, פונקציות ארגוניות, משאבי אנוש ומשאבים פיזיים ופיננסיים, מערכות מידע וידע ועוד, במערכת ארגונית לא עסקית מתנהלים תהליכים ארגוניים וניהוליים האמורים להביא את המערכת להשגת המטרות הנדרשות.


יש לזכור שכל מערכת היא רק פלטפורמה להשגת יעדים ולסיפוק צרכים אשר לשמם היא קיימת והיא לא המטרה עצמה, (מטרת מערכת עסקית היא להכניס לקוחות וכסף, מטרת מערכת חינוך לבנות אזרחים טובים, מטרת מערכת אכיפת חוק לאפשר בטחון ואיכות חיים), ככל שהמערכת תתפקד טוב יותר הסיכוי להשגת המטרה יגדל וגם התוצאות יהיו טובות יותר.


ראייה מערכתית היא ראיית השלם ,הכרת מרכיביו והבנת תפקודם כחלק מהשלם, ראיה זו מאפשרת להסתכל מרמת תת המערכת או הפרט קדימה לשלם, או מהשלם אחורה לתת המערכת ולפרט .

ראייה מערכתית מאפשרת לזהות ליקויים ולצפות כשלים צפויים כתוצאה מליקוי נקודתי בתת מערכת , הזיהוי המוקדם והבנת המשמעות מאפשרים טיפול מקדים ומניעת נזק עתידי גדול.

ראייה מערכתית מאפשרת זיהוי חוסר איזון בתתי המערכת ואת משמעות השפעתו על כלל המערכת.

ראייה מערכתית יודעת לזהות ולהבין בצועים מערכתיים, בהתחשב בגבולות ובמגבלות המערכת ואת הנדרש לעשות בכדי לשפר בצועים.


ראייה מערכתית יודעת ולהעריך את תאימות מבנה המערכת בשוק התחרותי שבו היא נמצאת, ולבצע התאמות נדרשות בהתייחס ליעדים הנדרשים להשגה.


ראיית המטרה היא ראיית היעדים שאותם הארגון נדרש להשיג .

ראיית המטרה מאפשרת להתוות את הכוון ואת הדרך אשר תוביל להשגת היעדים העסקיים.

ראיית המטרה מאפשרת לזהות את הקשיים הצפויים בהשגתה,

ראיית המטרה מאפשרת להגדיר את משאבי המערכת הנדרשים, ולהעריך את ציר הזמן הצפוי עד השגת היעד.

ראיית מטרה "מודדת" כל הזמן את המרחק הכמותי (תפוקות/כסף) ואת ציר הזמן שהוגדר להשגת המטרות העסקיות.

ראיית התוצאה מספקת את היכולת לתת את ממד הקנה מידה הריאלי בזמן אמת, ואת המשקל שיש לתת לנושאים ולבעיות המתעוררות בתפקוד המערכת ובדרך להשגת יעדים.

ראיית התוצאה יודעת למקד את תשומת הלב והחשיבות הנדרשת לכל אירוע ולהפריד בין חשוב וטפל בין דחוף ולא דחוף.


ראיית התוצאה מאפשרת לזהות את התוצאות ומשמעותן, בהתייחס לאירועים שונים בדרך.

ראייה התוצאה מאפשרת לזהות ולכמת את המרחק בין הבצוע למטרה.

ראייה התוצאה מספקת את הערך האיכותי שלא תמיד ניתן לכימות מספר


הראייה הניהולית היא האינטגרציה האינטלקטואלית שבוחנת כל העת, ונותנת משמעות לשילוב בין שלושת הממדים.


דוגמא פשוטה

פלוני הציב לעצמו מטרה להגיע ליעד מסוים בשעה נתונה

הפלטפורמה להשגת המטרה רכב מערכת מכאנית

הדרך בחלקה הייתה פנויה ובחלקה היו קשיי תחבורה כתוצאה מכך מהירות הנסיעה לא הייתה אחידה, בנוסף לכך נתגלה שחסר אוויר בגלגלים ולאחר זמן מה נתגלה שחסר מים ברדיאטור דברים שאילצו את הנהג להיכנס לתחנת שרות בדרך,

לאחר הטיפולים חישב את הנהג את יתרת הזמן שנותר לו להגעה למטרה, והעריך מחדש את המהירות המותרת האפשרית שבה ינהג, במהלך הנסיעה לעבר המטרה עדכן הנהג את מי שצריך שיגיע באחור של 10 דקות.

ניתוח פעולות הנהג

"ראיה מערכתית" (מכאנית) הבנת המשמעות של חוסר מים במערכת (גרימת נזק למנוע) וחוסר אוויר בגלגלים (בטיחות ויעילות נסיעה), מתוך היכרותו את פעולת הרכב (מערכת) ואת הצורך במים ברדיאטור ואוויר בגלגלים (תתי מערכת ברכב)

"ראיית מטרה" ההבנה שאי טיפול בבעיה מידית עלול לגרום להשבתת הרכב וכתוצאה מכך יהיו שיבושים בהגעה ליעד.

"ראייה התוצאה" היכולת להעריך את קריטיות חוסר המים בתפקוד המערכת המכאנית, היכולת להעריך ולחשב את מהירות הנסיעה הנדרשת ולדעת שייווצר פיגור בהגעה של 10 דקות.

"הראייה הניהולית" של האירוע: מתן משמעות לאירועים מתוך הבנת הקשר בין שלושת הממדים, והפעולות שננקטו בגין הבנה זו, בכדי למזער נזקים ולהגיע ליעד בשעה שנקבעה.

דוגמא מתחום הניהול

עסק קיבל הזמנה ראשונה מלקוח אסטרטגי ונדרש לספק אותה לתאריך מסוים, לאספקת ההזמנה בתאריך המבוקש הייתה חשיבות מרובה, במידה והלקוח יהיה שבע רצון מההזמנה יפתח לעסק שוק ענק.

למנהל היה ברור שהזמנה ראשונה היא מעין מבחן להוכחת יכולת רב תחומית: של איכות התוצרים, של הדיוק בכמויות המוזמנות, של תקינות המשלוח והגנה על הפריטים המוזמנים, של עמידה בלו"ז מובטח.

במהלך ההתארגנות לבצוע ההזמנה, ארעה תקלה באחד מקווי הייצור האמורים להשתתף בשלב מאוחר יותר בבצוע ההזמנה.

ניתוח פעולות הניהול (בראייה של 3 הממדים)

הראייה המערכתית של המנהל (הבנת הבעייתיות לא כתקלה טכנית מקומית בקו הייצור אלה כבעלת השלכות אסטרטגיות אפשריות), ראיית המטרה (של כניסה לשוק ענק בעקבות ההזמנה) כמתמוססת, ראיית התוצאה (הבנת ממדי הנזק המצטבר של האירוע).

הראייה הניהולית תיתן את המשמעות ל 3 הממדים, ותתייחס לאירוע כאל "חוק מרפי" כלומר ראיית התוצאות המצטברות של אירוע אם אכן יתממשו כקריטיות לארגון. לפיכך יבוצעו מידית כל המאמצים לתיקון למניעת נזקים אפשריים, כולל הערכות לפתרון חרום ובקרה צמודה ועקבית של מקור התקלה.

העדר הראייה הניהולית, הייתה מתייחסת לאירוע כאל עוד תקלה טכנית מקומית שתיפתר, בלא לקשור מידית את ההשלכות האפשריות של התקלה כאיום על היעדים האסטרטגיים של החברה.

הראייה הניהולית נדרשת גדלה ככל שהארגון גדול יותר, ככל שתפקידו של המנהל בכיר יותר ורב תחומי .

פוסטים אחרונים

הצג הכול

התזמון המתאים בבצוע עסקה

רמת המתאם בין הציפיות המשוקללות של הלקוח, מול הכדאיות המשוקללת של הספק, בצרוף השפעת ממד התזמון על כל אחד מהצדדים בעת בצוע העסקה, הם מהגורמים המשפיעים על מימוש העסקה. ציפיות הלקוח במימוש העסקה כוללות:

מימוש תהליך ייעוץ עסקי יעיל

תהליך ליווי של ייעוץ עסקי הוא תהליך דו סטרי בין היועץ והנועץ קרי העסק, יתרונו של היועץ שהוא ניטראלי ללא רגשות לעסק ולמועסקים בו. כמו כן הוא מגיע ללא דעות קדומות. וזאת בניגוד לבעלים שהעסק עבורו הוא מפע

הגדלת הרווחים בעסק

הגדלת הרווח בעסק צריכה להיות שאיפתו של כל עסק בכל תחום פעילות. הרווח כידוע הוא הפער בין ההכנסות לכלל ההוצאות (ישירות/משתנות וקבועות) לפני תשלומי מס הכנסה. הגידול ברווח יכול להתבצע על ידי מספר רב של א

Comments


bottom of page