top of page

כלי ניהול

החזון של UP ייעוץ לניהול עסקי

ניהול עסקי ראוי, הוא הבסיס להשגת היעדים העסקיים של כל עסק בכל תחום לאורך זמן. השגת היעדים העסקיים תורמת לבעלי העסק, לחברה, ולכלכלה הלאומית.

הייעוד של UP ייעוץ לניהול עסקי

אספקת פתרונות איכותיים וישימים, לניהול עסקי ראוי של עסקים קטנים ובינוניים בכל תחום וענף.

המטרה של UP ייעוץ לניהול עסקי

שיפור יכולת הניהול העסקי של עסקים קטנים ובינוניים לשם השגת היעדים העסקיים, ולמיצוי הפוטנציאל העסקי.

 

ערכים של UP ייעוץ לניהול עסקי

לתת ללקוח את הפתרון המתאים ביותר, המקצועי ביותר, והאיכותי ביותר, באופן הראוי וההגון ביותר.

מודלים וכלים לניתוח מצב העסק וקבלת החלטות בהתאם:

EKG תרשים תזרים יומי

EKG תרשים תזרים יומי

תרשים עומס משאבים ותהליכים

תרשים עומס משאבים ותהליכים

תרשים עלות צוארי בקבוק

תרשים עלות צוארי בקבוק

תחשיב מחיר שעת עבודה

תחשיב מחיר שעת עבודה

מערכת הערכת עובדים ממוחשבת

מערכת הערכת עובדים ממוחשבת

תרשים איומים סכונים

תרשים איומים סכונים

תרחיסי העמסה

תרחיסי העמסה

סימולטור לחישוב צרכי הון

סימולטור לחישוב צרכי הון

סימולטור תרחישי נקודת אזון

סימולטור תרחישי נקודת אזון

סימולטור אנסוף

סימולטור אנסוף

סימולטור GE

סימולטור GE

מערכת ניהול תזרים יומי באקסל

מערכת ניהול תזרים יומי באקסל

לוח בקרה מחלקה

לוח בקרה מחלקה

מפה אסטרטגית

מפה אסטרטגית

סימולטור BCG

סימולטור BCG

מיפוי זירת הפעילות

מיפוי זירת הפעילות

לוח חוזקות חולשות SWOT

לוח חוזקות חולשות SWOT

מודל נתוח פערים

מודל נתוח פערים

תכנון אסטרטגי על עמוד אחד

תכנון אסטרטגי על עמוד אחד

מטריצת מיקוד

מטריצת מיקוד

פרופיל פיננסי ותפעולי

פרופיל פיננסי ותפעולי

זיהוי הצורך בייעוץ לניהול עסקי, בעזרת מס' שאלות עצמיות:

 1. האם אתה נדרש, באופן שוטף, לכסות את המינוס בבנק בעזרת הלוואות, או כסף מהבית? 

 2. האם אתה מרגיש, שאתה מוקף בעסקך בסמני שאלה רבים, ללא תשובות מספקות?

 3. האם אתה מרגיש, שכל העסק על הגב שלך, ואין לך עם מי להתייעץ?

 4. האם אתה מרגיש, שאתה כל הזמן עסוק, ו"העניינים לא זזים"?

 5. האם אתה סבור, שהעסק יכול להגיע לתוצאות עסקיות טובות יותר?

 6. האם אתה סבור, שהעסק צריך לשנות כוון?

 7. האם אתה מוטרד ומתלבט, לגבי עתידו של העסק?

 8. האם אתה עסוק בחלק גדול מזמנך, בסתימת חורים ובכבוי שריפות?

אם התשובה היא "כן" לשאלה אחת לפחות. "אל תתלבט לבד, אמץ יועץ"

פעילויות המבוצעות בתהליכי הייעוץ

 

 • ניהול שינויים  נדרשים בעסק

 • כתיבת תכניות עסקיות ושיווקיות

 • מיפוי תזרים מזומנים (נתוח מבנה תזרים מזומנים, ניהול ובקרה תזרימית)

 • מיפו לקוחות וספקים (נתוח איכות לקוחות וספקים)

 • גיבוש אסטרטגיה עסקית (האסטרטגיה המנחה והמובילה של העסק "מה עושים? ולאן הולכים?")

 • גיבוש אסטרטגיה שיווקית ("איפה נמצא קהל היעד של העסק? מה היתרון היחסי ? איזה כלים נדרשים להצליח בתחרות?")

 • פתוח עסקי (זיהוי כיווני צמיחה אפשריים וכדאיים)?

 • בחינת ה D.N.A העסקי  (תמהיל הפעילויות והפונקציות הנדרשות לתפעול יעיל וכלכלי של העסק)

 • ניהול תפעולי (תהליכי ייצור, תפ"י" תקנים, יעילות ,מדדי בקרה, מלאי, רכש)

 • מבנה ארגוני (האם התשתית הארגונית, הפונקציונלית, והפרסונלית תומכת במבנה העסקי?)

 •  זיהוי תהליכי ניהול לקויים, היוצרים בעיות חדשות או/ו מעצימות בעיות קיימות ("וירוס ניהולי")

 • בקרת תהליכי תמחור והמחרה של מוצרים ופרויקטים ("למה לא זוכים בעבודות?")

 • זיהוי  ושיפור ליקויים, נקודות תורפה, וצווארי בקבוק בעסק ("למה הכול תקוע?")

 • בניית מודלים וכלים באקסל הנדרשים והמתאימים לשימוש העסק (איך לעבוד עם כלי ניהול ובקרה בסיסיים?)

 • ניתוחי כדאיות לבצוע תהליכים עסקיים ("מה ולמה כדאי לעשות או לקנות?")

 • זיהוי קשרי עלות התועלת, ותועלת העלות בעסק  (בחינה דו כיוונית)

 •  בקרת העברת האחריות בין פונקציות בעסק (כשלים ב"במרוץ השליחים הארגוני")

 • EKG ארגוני" בקרת רציפות התהליכים העסקיים בארגון

 •  ניהול מונחה לוח בקרה (M.G.D) (שיטת ניהול למי שלא מיומן בניהול)

 • בקרת תמחור וסטיות תמחיר ("כמה זה עולה לי?")

 • הערכת כשורים ותרומת עובדים לעסק ( "עם מי אני עובד?")

 • העשרה והדרכת עובדים (מצגות PP ממוקדות וברורות)

למה UP ייעוץ לניהול עסקי ?

 • כי ליועץ בעל ניסיון מעשי רב בניהול עסקי, יש זווית ראייה נוספת והוא יבין אותך יותר טוב.

 • כי ניסיון זה לא רק מילה, ולייעץ לאחרים נדרש ניסיון מעשי בניהול עסקי רב תחומי.

 • כי  אני רואה ביעוץ ובסיוע לשיפור תהליכי ניהול בעסק, תרומה לפרט ולכלכלת המדינה.

 • כי אני רואה בך שותף עסקי, ורוצה שהשותפות תצליח.

bottom of page