top of page
  • תמונת הסופר/תעוזי פלג

הלוואות: "גורם מושיע שהופך לגורם מטביע"

נטילת הלוואות ללא אבחנה לצרכים אישיים או עסקיים, משולה לשימוש בתרופות או בתוספי תזונה ללא תזונה נכונה וללא פעילות גופנית נכונה.

מטרת התרופות לרפא, והן ניתנות במינון מתאים ולפרק זמן מוגדר בהמלצת גורם רפואי מוסמך. כאשר נרפאים נטילת התרופות נפסקת, והגוף מחזק את עצמו באופן טבעי.

מטרת תוספי תזונה לחזק או להצמיח ולעזור לגוף גם אם הוא בריא, אך הם לא הפתרון. תוספי תזונה בלבד, ללא תזונה נכונה ואימונים אינטנסיביים, גם אם הם הטובים בעולם, לא יביאו אף אחד לתוצאות שאותם קיווה להשיג. לכן יש לשלב את התוספים בצורה חכמה ומושכלת בהתאם למטרתו של המתאמן, מצבו הפיזיולוגי ואופן אימוניו, ולמדוד את התקדמותו מפעם לפעם.

כל האמור בשימוש בתרופות או בתוספי תזונה, זהה לשימוש לא מבוקר וללא תכלית ברורה, בהלוואות ובאפשרויות מימון בתצורות שונות כשגרת חיים, הן בניהול עסקי והן בכלכלת בית.

לשימוש בהלוואות או למימון באמצעות גורמי חוץ יש מטרות מוגדרות: צורכי השקעה חד פעמית לפירות עתידיים, גישור זמני על פערי עיתוי של תשלום ותקבול, היחלצות מבור פיננסי חד פעמי לא צפוי, מימון צמיחה עתידית בהשקעה חד פעמית או ליווי שוטף, מימון אירוע חד פעמי וכו.

חשוב לציין שבכל מקרה הן התקבולים העתידיים, הן פירות ההשקעה, הן פערי הצמיחה העתידית, חייבים להיות גבוהים יותר מההלוואות והמימון שיצר אותם, גם היחלצות מבור פיננסי, אמורה לסתום את הבור. גם למימון אירוע חד פעמי שלא למטרות עסקיות, נדרשת יכולת החזר מימון האירוע על ציר זמן, ללא גלישה להפסד או לאיתור מקורות מימון אשראי נוספים, לשם כיסוי השוטף הנוכחי והעתידי.

בעסקים רבים ובמשקי בית רבים, החיים על הלוואות הן שגרת חיים, מעין מחלה כרונית, שלא מטופלת כראוי שמתרגלים אליה או/ו מתמכרים אליה, ומתחזקים אותה בעזרת הלוואות ומכשירי מימון באופן שוטף. מאחר והשימוש בהלוואות ובאשראי הפך לצורך שוטף, צומחים ופורחים עסקים שמתחזקים, את צרכני האשראי במגוון אפשרויות כגון: מסגרת אשראי בבנק, מסגרת בכרטיסי אשראי קיימים, בכרטיסי אשראי נוספים, בעסקאות בליסינג, בשיקים דחויים, שוק אפור, ועוד.

ספקי האשראי משמשים כמעין "פושרים חוקיים" של אשראי. וכמו פושרים בתחומים אסורים, נוצרת אינטראקציה דו צדדית בין ספק לצרכן.

עסקים ומשקי בית שזו שגרת יומם, משלמים סכומים גבוהים למימון האשראי השוטף, ולעלויות סביב יצירת ההלוואות. החזרי ההלוואות שלא נגמרות הופכים להיות סוג של הוצאה קבועה, שלא ניתן לבטלה עד שהיא מוחזרת, ומחייבות בשוטף גידול בהכנסה הפנויה או צמצום עלויות אחרות.

הקלות והנגישות למקורות מימון, הפותרת את הבעיה לפרק זמן קצר, מרגיעה את צרכני המימון העסקיים והפרטיים, ובמקום לבחון את מבנה ההוצאות וההכנסות, והסיבות לחוסר התזרימי. ממשיכים בדרכם השגויה, והלא אחראית ומחריפים את הבעיה.

כל עסק חייב להרוויח לאורך זמן, בימים פחות טובים להיות מאוזן, ובימים קשים להפסיד מעט. עסקים ומשקי בית הנדרשים למימון שוטף שלא בהתאם לצרכים שצוינו, הם עסקים מפסידים המתנהלים באופן לא אחראי ולא מבוקר. כל עסק מפסיד חייב לבדוק מה הסיבה. הוצאות: מה? למה? כמה? הכנסות כנ"ל.

מקורות המימון הנגישים והמפתים, יוצרים אצל נוטלי ההלוואות למיניה, תחושת יכולת פיננסית מדומה. כך במקום לבדוק כיצד מתנהלים באחריות, כיצד מצמצמים הוצאות ומגדילים הכנסות. מגלגלים את הבעיה קדימה בנוסח "בעזרת השם יהיה טוב". או מחפשים את גורם המימון שלא נוצל עדיין.

וכך ריבוי הלוואות ואשראי הופכות "מחבל הצלה לחבל תלייה".

7 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

התזמון המתאים בבצוע עסקה

רמת המתאם בין הציפיות המשוקללות של הלקוח, מול הכדאיות המשוקללת של הספק, בצרוף השפעת ממד התזמון על כל אחד מהצדדים בעת בצוע העסקה, הם מהגורמים המשפיעים על מימוש העסקה. ציפיות הלקוח במימוש העסקה כוללות:

מימוש תהליך ייעוץ עסקי יעיל

תהליך ליווי של ייעוץ עסקי הוא תהליך דו סטרי בין היועץ והנועץ קרי העסק, יתרונו של היועץ שהוא ניטראלי ללא רגשות לעסק ולמועסקים בו. כמו כן הוא מגיע ללא דעות קדומות. וזאת בניגוד לבעלים שהעסק עבורו הוא מפע

הגדלת הרווחים בעסק

הגדלת הרווח בעסק צריכה להיות שאיפתו של כל עסק בכל תחום פעילות. הרווח כידוע הוא הפער בין ההכנסות לכלל ההוצאות (ישירות/משתנות וקבועות) לפני תשלומי מס הכנסה. הגידול ברווח יכול להתבצע על ידי מספר רב של א

bottom of page