top of page
  • תמונת הסופר/תעוזי פלג

נקודת האיזון בעסק ככלי ניהולי

עודכן: 15 בספט׳ 2020

ניתוח נקודת האיזון בעסק הוא אחד הכלים החשובים והבסיסיים הנדרשים, בכל עסק בכל תחום ובכל היקף פעילות, נקודת האיזון היא, רמת המכירות אשר בה ההוצאות שוות להכנסות כלומר אין רווח ואין הפסד.

בכדי לחשב את נקודת האיזון נדרש לדעת: את התרומה ואת שעור התרומה למוצר או לסה"כ מכירות, כמו כן נדרש לדעת את סה"כ ההוצאות הקבועות העקיפות המיוחסות לתקופת הזמן אשר לגביה בודקים את נפח המכירות.

בכדי לנתח את נקודת האיזון יש להכיר ולהבין מספר פרמטרים המשתתפים בתהליך החישוב ואת השפעתם על התוצאה הסופית.

סה"כ מכירות = מס' יח' מוצר שנמכרו כפול מחיר מכירה למוצר.

עלות משתנה = הנה עלות הניתנת לשיוך ישיר למוצר או סדרת ייצור ומשתנה ביחס ישיר עם השינוי בכמות הייצור או הרכישה, העלות המשתנה המובהקת היא עלות החומר או הרכש ליח' מוצר. עלויות משתנות נוספות ישירות הן חומרי עזר, אנרגיה, מים. העלות היא ליח' מוצר או לסדרת ייצור , עלויות משתנה לסדרת ייצור מחלקים למספר היחידות בסדרה בכדי לקבל עלות ממוצעת לפריט.

העלות המשתנה בעסק יצרני = עלות החומר הישיר + חומרי עזר עקיפים משתנים + שינוי מסוים בעלות עבודה ישירה בכמות המצריכה שעות נוספות + קבלנות משנה + אנרגיה עקיפה משתנה בתהליך הייצור.

העלות המשתנה בעסק מסחרי ללא ייצור = עלות הרכישה של הפריט/פריטים + עלויות משתנות ישירות הנגזרות באופן ישיר מהכמות (הובלה ימית, אוויריות, מכס וכו).

הוצאות קבועות עקיפות = סה"כ ההוצאות בעסק אשר אינן מושפעות מהשינוי בכמות הייצור או המכירה, יש לדעת שגם הוצאות קבועות אינן קבועות לכל שינוי במכירות, גידול משמעותי בהיקף הייצור או המכירות עשוי להצריך תוספת אנשי מנהלה או מחסן או שטחי ייצור ואחסנה, כנ"ל הפוך במקרה של צמצום פעילות לאורך זמן.

הוצאות קבועות ישירות = עובדי ייצור עד רמת ייצור מסוימת מחושבים כהוצאה קבועה פחות אחוז מסוים אשר מחושב כעלות משתנה, ההנחה היא שהעובדים לא יפוטרו ולא יתווספו חדשים בשינוי מכירה על ציר זמן מידי או קצר. ניתן להעריך שעד שינוי פעילות של אחוז מסוים, ההוצאות קבועות מעבר לכך יהיה שינוי של קיטון או צמצום

בכל מקרה יש בסיס מינימלי של עלות קבועה שיהיה קיים כל עוד העסק פועל, שינוי של הוצאה קבועה בשל צורך להגדיל או להקטין פעילות עסקית לא תמיד ניתן או נדרש למימוש מידי.

התרומה = מחיר מכירה פחות עלות משתנה ( לפריט או לסה"כ נפח מכירות), התרומה אמורה לכסות את ההוצאות הקבועות ולהותיר רווח, השאיפה היא לתרומה מרבית.

שעור התרומה = תרומה מחולקת למחיר מכירה - ככל שיחס זה גבוה יותר משמעותו נקודת איזון נמוכה יותר.

בנקודת האיזון: סה"כ התרומה המתקבלת = לסה"כ ההוצאות הקבועות והעקיפות בעסק.

הפער בין היקף המכירות לנקודת האיזון: במידה והוא חיובי משמעו רווח במידה והוא שלילי משמעו הפסד.(במידה והוצאות המימון הוכללו כהוצאה קבועה, אזי הרווח הוא נקי לפני מס, ולא הוא תפעולי לפני הוצאות מימון)

לקבלת נקודת איזון כוללת במכירות של סל מוצרים, מחלקים את ההוצאות הקבועות בשיעור התרומה הכולל של סל המוצרים.

לקבלת נקודת איזון של מוצר אחיד ביחידות מוצר או תפוקה כגון: טון,מ"ר,ליטרים , מחלקים את ההוצאות הקבועות בסכום התרומה ליחידת מוצר או יחידת תפוקה, בכדי לקבל את סכום המכירה בנקודת האיזון יש לכפול את הכמות שנתקבלה במחיר המכירה ליחידת מוצר או יחידת תפוקה.

הבנת התנהגות הגורמים המשפיעים על נקודת האיזון ויכולת השליטה על גורמים אלה, מאפשרת להנהלה לקבל החלטות על תמהילי מכירה רצויים ומועדפים לחברה.

לכל עסק יש עניין שנקודת האיזון תהיה נמוכה ככל האפשר, במצב זה העסק יתחיל להרוויח בהיקף מכירה נמוך, בכדי להגיע לנקודת האיזון הנמוכה ביותר, העסק צריך להגיע למצב הבא:

הוצאות קבועות מינימליות.

סה"כ עלות משתנה מינימלית.

מחיר מכירה מקסימלי.

הבנת המשמעות של נקודת האיזון והדרך שבה היא מחושבת, מאפשרת לעסק לבצע סימולציות של שינויים בסעיפי הגורמים המשפיעים על נקודת האיזון קרי: עלויות, הוצאות, מחיר מכירה, נפח מכירה ובדיקת השפעתם על נקודת האיזון והרווח המבוקש, ולספק כיווני פעולה.

התרומה הכוללת לעסק מורכבת מסך התרומה של תמהיל המכירות.

תתכן תרומה נמוכה למוצר מוכפלת בכמות גדולה של יח' שנמכרו, ותתכן תרומה גבוהה המוכפלת בכמות נמוכה של מוצרים שנמכרו. סה"כ התרומה יכול להיות זהה בשני המקרים

יתכנו מצבים שהיקף המכירות הנדרש בנקודת האיזון כולל רווח, לעסק המשווק מוצר אחד לשוק מסוים, איננו ניתן להשגה בשל גודל השוק הקטן שאליו משווק המוצר,

אם לא ניתן להגדיל כמות של יח מוצר, יש לבדוק אפשרות של הגדלת התרומה ליח מוצר. ידי הגדלת התרומה.

הגדלת התרומה יכולה להתבצע על ידי ייקור המוצר ו/או הוזלת העלות משתנה, לחלופין או במקביל הפחתת ההוצאות קבועות.

במידה והעסק מוכר תמהיל מוצרים ובהנחה שתמהיל המכירות מורכב, ממוצרים בעלי מחירים שונים ועלויות משתנות שונות, הרי שבכל תמהיל מכירות, כאשר ישתנה יחס המוצרים בתמהיל, תתקבל בעסק נקודת איזון משוקללת שונה, (ככל שהתמהיל יכלול מוצרים בעלי שעור תרומה גבוה יותר, נקודת האיזון המשוקללת של העסק תהייה נמוכה יותר).

העסק יעדיף תמהיל בעל תרומה מרבית. לעתים בשל שיקולים שונים העסק נאלץ למכור גם מוצרים בעלי תרומה נמוכה, דבר שמשפיע על תרומת התמהיל המשוקלל.

נקודת איזון כולל החזר הלוואות: נקודת האיזון הכלכלית לא כוללת החזרי הלוואות, מאחר והחזר ההלוואות הוא זמני, ואיננו נחשב כהוצאה. בכדי להגיע לנקודת איזון הכוללת החזר הלוואות, יש לצרף את ההחזרים כהוצאה קבועה לכל תקופת ההחזר.

לסכום ניתן לציין ששימוש מושכל ועקבי בטכניקת נקודת האיזון, מספקת לעסק כלי לבקרה ולתכנון ולסימולציות, של תרחישי מכירות, עלויות ותמהיל מוצרים אופטימלי.

279 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

התזמון המתאים בבצוע עסקה

רמת המתאם בין הציפיות המשוקללות של הלקוח, מול הכדאיות המשוקללת של הספק, בצרוף השפעת ממד התזמון על כל אחד מהצדדים בעת בצוע העסקה, הם מהגורמים המשפיעים על מימוש העסקה. ציפיות הלקוח במימוש העסקה כוללות:

מימוש תהליך ייעוץ עסקי יעיל

תהליך ליווי של ייעוץ עסקי הוא תהליך דו סטרי בין היועץ והנועץ קרי העסק, יתרונו של היועץ שהוא ניטראלי ללא רגשות לעסק ולמועסקים בו. כמו כן הוא מגיע ללא דעות קדומות. וזאת בניגוד לבעלים שהעסק עבורו הוא מפע

הגדלת הרווחים בעסק

הגדלת הרווח בעסק צריכה להיות שאיפתו של כל עסק בכל תחום פעילות. הרווח כידוע הוא הפער בין ההכנסות לכלל ההוצאות (ישירות/משתנות וקבועות) לפני תשלומי מס הכנסה. הגידול ברווח יכול להתבצע על ידי מספר רב של א

bottom of page