top of page
  • תמונת הסופר/תעוזי פלג

חזון עסקי ואסטרטגיה בגובה העיניים

עודכן: 15 בספט׳ 2020

כאשר מישהו מדבר אתנו על אסטרטגיה, אנחנו מבינים שמדובר במשהו חשוב מאד. גם כאלה שלא נתפסים כבעלי ידע וניסיון מקצועי בתחום הניהול, משתמשים לעתים במונח זה (בלא להבין לעומק את משמעו), בעקר כאשר הם רוצים להגדיר משהו בעל חשיבות גדולה ומרכזית בחיים הפרטיים או העסקיים.

למעשה כל אחד מאתנו בחייו הפרטיים והאישיים מקבל החלטות מרכזיות בכל שלב מחייו הבוגרים בלא להגדיר אותן כאסטרטגיות, לדוגמה: לבקש לשרת ביחידה מסוימת בצבא, ללמוד בפקולטה מסוימת, להתחתן, להתחיל לעבוד, לעבור דירה, כל אחת מהדוגמאות מייצגת מהלך שמשמעותו בחירת כוון מסוים בחיים המותאם באופן אישי למקבל ההחלטה.

כל מהלך שנבחר מלווה בתהליכים מקדימים של: בדיקות,שיקולים, ניתוח בעד ונגד, הערכת סיכויים וסיכונים, הערכת יכולת אישית וכספית ועוד, כמו כן מובן שלבצוע מוצלח של המהלכים שצוינו יש צורך להתארגן כיאות, כל אחת מהפעולות שצוינו, עתידה לגרום לפעולות שרשרת הנגזרות מהמהלך שבוצע ולהשפיע על מהלך החיים בצורה זו או אחרת, למעשה קבלנו החלטות אסטרטגיות שונות הקשורות בחיינו הפרטיים

בספר אסטרטגיה עסקית של פרופ' יאיר אהרוני ישנו ציטוט של אלפרד צ'נדלר המגדיר אסטרטגיה: קביעה "ע"י החברה של יעדים ומטרות לזמן הארוך, וכן אימוץ כיווני פעולה והקצאת משאבים לצורך השגת אותן מטרות".

פיטר דרוקר מאבות הניהול הגדיר אסטרטגיה:"התאוריה של הארגון".

ד"ר עדנה פשר במבוא לספר ספארי אסטרטגיות מגדירה אסטרטגיה באופן פשוט, אך לא פשוט מדי : "כל החלטה שמחיר הטעות שלה גבוה, ככל שמחיר הטעות יורד, כך הנושא נעשה יותר טקטי".

פרופ' הנרי מינצברג מגדולי המומחים בחשיבה אסטרטגית וניהולית ,כותב בספר "ספארי אסטרטגיות" (המשותף לו ולפרופסורים אלסטראנד ולאמפל) "יש עשר אשכולות חשיבה על המבנה האסטרטגי, לכל אסכולה נקודת מבט ייחודית משלה המתמקדת בהיבט מרכזי אחד של תהליך גיבוש האסטרטגיה".

שאלות אסטרטגיות של המה לעשות וכמה, נגזרות ממטרות העל של החברה, התשובות לשאלות הם היעדים האסטרטגיים הנדרשים להשגה. השגת יעדים אסטרטגיים מצריכה בצוע מהלכים אסטרטגיים, מהלכים אסטרטגיים מבוצעים על ידי פעילות טקטית שהיא אוסף של פעולות ותחבולות.

יש להבין שמהלך אסטרטגי בחברה לוקח אתו את כל החברה לכוון מסוים, בדומה לקטר אשר מחברים לו סוגי קרונות שונים,(נוסעים,מטען,צובר וכו,) וכל הקרונות נמשכים לאותו כוון.

ביישום מהלך אסטרטגי בחברה כל יחידות החברה צריכות לעתים לעבור התאמה לבצוע המהלך, ההתאמה עשויה להיות שינויים מבניים, עסקיים, ארגוניים וטכנולוגיים, שינוי מבנה כ"א (צמצום,קליטה או שינוי הרכב), שינוי שווקים שמשמעותם מפגש עם לקוחות שונים, מתחרים חדשים, איומים חדשים, ספי כניסה ויציאה חדשים והזדמנויות עסקיות חדשות.

כניסה לבצוע מהלך אסטרטגי כולל לחברה, מחייב את השלמתו, עצירה או שינוי כוון באמצע, הם לעיתים בלתי אפשריים ועשויים לגרום נזק בלתי הפיך לחברה. נדרש להשלים את התהליך ואז לבחון את התוצאות, בדומה לכניסה לאוטוסטראדה ללא דרכי יציאה, לא ניתן לחזור, יש להגיע לסוף הדרך ולבדוק מה קורה. בשל כך כל השיקולים על מהלכים אסטרטגיים הם כבדי משקל ונלקחים בחשבון כל המשמעויות הנגזרות מהמהלך.

אסטרטגיה יכולה להוביל עסק להצלחה גדולה ובמקביל גם לכישלון גדול, האסטרטגיה צריכה להיות מותאמת לארגון העסקי על כל יחידותיו ולליבת עסקיו, לתנאי התחרות אשר בהם הוא פועל והנגזרים מסל המוצרים והשירותים שהוא מספק. עשויות להיות משמעויות שונות לתזמון מימוש האסטרטגיה בהתייחס להיבטים הקשורים לסביבה העסקית הקרובה והרחבה.

צריך להבחין בין אסטרטגיה עסקית לחברה חדשה, לבין שינוי אסטרטגי בחברה קיימת, לחברה חדשה אין עבר, יש הווה ואולי עתיד, לחברה ותיקה ישנו בנוסף גם עבר, לעבר יש משמעויות וקונוטציות חיוביות או/ו שליליות המתייחסות לחברה עצמה ולסביבה העסקית בה היא פועלת, העבר מלווה את החברה במהלך חייה לטוב ולרע, (בדומה לבני אדם).

ברשותכם אציין מס' דוגמאות לבצוע מהלכים אסטרטגיים להם ההייתי שותף באופן אישי .

חב' "הארגז" הקיימת משנות השלושים של המאה שעברה, נרכשה כעסק כושל מההסתדרות ידי" אלוף במיל' חגי שלום, החברה הפכה לקבוצה בעלת מספר חברות ואני הובאתי לשמש כמנכ"ל של אחת מהן "הארגז מערכות אחסנה תצוגה", בנוסף שימשתי כחבר בהנהלת הקבוצה, הפעילויות האסטרטגיות כללו פעילות ברמת קבוצת הארגז, וברמת חברות הבת שלה.

פעולות אסטרטגיות ברמת הקבוצה:

מיתוג הקבוצה כבעלת יכולת ארגונית וניהולית, בעלת איתנות פיננסית, דינאמית ושקולה המחפשת הזדמנויות עסקיות להשבחה עסקית של הקבוצה וחב' הבת.

שינוי ארגוני ומבני בקבוצה והתאמה לחזון העסקי של הבעלים .

הכנסת מערכת SAP לשיפור השליטה בחברות ובקבוצה.

שמירה על הסמל הישן כמותג המציין רצף וחיבור בין עבר מפואר בתחום התעשייה לדינאמיות וחדשנות עתידית.

חלק ממהלכים אסטרטגיים ברמת החברה בה שימשתי כמנכ"ל:

שינוי מבנה ארגוני והחלפת חלק ניכר מבעלי התפקידים.

חיזוק תחום האחסנה הכבדה על ידי רכישה והטמעת הפעילות של חברה מתחרה, כולל טכנולוגיה ייחודית שהייתה ברשותה, כולל המידע הטכני ואנשי המפתח בחברה.

חיזוק תחום המוצרים לתחום ציוד תצוגה למרכולים ע"י רכישה והטמעת חברה בתחום הקירור למרכולים, כולל טכנולוגיה ייחודית שהייתה ברשותה, כולל המידע הטכני ואנשי המפתח בחברה.

ביטול מערך ההפצה של זכיינים.

הקמת שותפות עם חברה מובילה מתחום היבוא של ציוד אחסנה ותצוגה (השותפות פורקה מאוחר יותר בשל סיבות שונות).

כל פעולות הרכישה והשותפות היו "מהלכים סינרגטיים" לחיזוק ולהשלמת קו המוצרים והשירותים שהחברה מספקת, פעילות החברה בשוק דעכה במהלך הזמן בשל ניהול כושל, נדרשו מהלכים אשר אפשרו לחברה לחזור לשוק מחוזקת ובעלת כושר תחרות משופר.

להבנת יתר של התהליך האסטרטגי מצורף מדרג החזון העסקי. מדרג החזון והפעילות למימושו מקל על הבנת התהליך האסטרטגי. התהליך מתחיל מהחזון ויורד באופן מדורג למימוש ברמה הפרקטית ע"י הגעה לתוצאות של פעילות נדרשת, הפעולות במדרג התחתון אמורות לקדם את השגת היעדים במדרגים העליונים,עד למימוש החזון. יש לזכור שהתהליך הוא מתמשך ומתבצע לאורך זמן.

מדרג החזון העסקי

"חזון עסקי" (" חלום עסקי של יזם ער ")

"ייעוד" נתן להגדיר ייעוד, בהגדרת תחום העסוק והיכולת, הלקוחות והתחומים אליהם פונים.

"מטרת על " הנגזרת מהחזון העסקי" (מטרה מציאותית מוגדרת עסקית אשר תממש את החזון)

"מטרות ממוקדות" הנגזרות מ"מטרת העל".(תת מטרות בתוך "מטרת העל")

"יעדים למימוש" המהווים תת מטרות בתוך המטרות הממוקדות (למעשה מעין אבני דרך).

האסטרטגיה בשלב הראשון מציבה את המטרות והיעדים הנגזרים ממטרת העל,בשלב השני היא קובעת את המהלכים והמשאבים הנגזרים והנדרשים להשגת היעדים. (השאלות המוצגות בשלב זה הן לרוב מה ? וכמה ?)

טקטיקה לבצוע: שיטות ותחבולות להשגת היעדים. (מציבה בדרך כלל שאלות של איך ?, מתי ?, איפה ?).

פעילות ליישום: בצוע הפעילות הנדרשת מציבה בדרך כלל שאלות עם מי ?.

בקרת בצוע: בקרת תוצאות הבצוע. באמצעות מדדים

תיקונים נדרשים: בצוע תיקונים אם נדרש.

78 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

התזמון המתאים בבצוע עסקה

רמת המתאם בין הציפיות המשוקללות של הלקוח, מול הכדאיות המשוקללת של הספק, בצרוף השפעת ממד התזמון על כל אחד מהצדדים בעת בצוע העסקה, הם מהגורמים המשפיעים על מימוש העסקה. ציפיות הלקוח במימוש העסקה כוללות:

מימוש תהליך ייעוץ עסקי יעיל

תהליך ליווי של ייעוץ עסקי הוא תהליך דו סטרי בין היועץ והנועץ קרי העסק, יתרונו של היועץ שהוא ניטראלי ללא רגשות לעסק ולמועסקים בו. כמו כן הוא מגיע ללא דעות קדומות. וזאת בניגוד לבעלים שהעסק עבורו הוא מפע

הגדלת הרווחים בעסק

הגדלת הרווח בעסק צריכה להיות שאיפתו של כל עסק בכל תחום פעילות. הרווח כידוע הוא הפער בין ההכנסות לכלל ההוצאות (ישירות/משתנות וקבועות) לפני תשלומי מס הכנסה. הגידול ברווח יכול להתבצע על ידי מספר רב של א

bottom of page