top of page
 • תמונת הסופר/תעוזי פלג

המבנה העסקי, המבנה הארגוני, תמהיל הידע והתמהיל האנושי בארגון העסקי

עודכן: 15 בספט׳ 2020

בארגון עסקי, המבנה הארגוני והמבנה העסקי שזורים מזינים ומוזנים אחד מהשני, אלו הם שני מבנים שהם אחד. לכל אחד מהם יש תפקיד מוגדר ותרומה מכרעת להצלחת הארגון העסקי. תהליכים ארגוניים הם ברובם פנימיים, תהליכים עסקיים הם חיצוניים. התהליך העסקי.

המבנה העסקי - נגזר מהמוצרים והתחום שבו פועל העסק, מעוצמת התחרות הענפית והגורמים הפועלים בענף, ומהאסטרטגיות שהארגון רוצה ליישם. בין היתר הוא כולל את: תמהיל המוצרים, תמהיל השיווק והמכירות, פריסה גאוגרפית, מבנה ההון, תהליכי הרכש, ציוד, מלאי, מבנים ועוד. תפקיד המבנה העסקי לייצר לקוחות ובאמצעותם הכנסות ורווח לאורך זמן.

המבנה הארגוני - מגדיר את האופן שבו החברה אמורה להתנהל בהתאם למבנה העסקי באופן מיטבי. המבנה הארגוני אמור לספק למבנה העסקי פלטפורמה תומכת ויציבה. ככל שהפלטפורמה תהיה יעילה יותר ואמינה, קשיחה וגמישה בו בעת בהתאם לצורך. שעור מיצוי התוצאות שנוצרו על ידי התהליכים העסקיים, יהיה גבוה יותר. ניתן לדמות את המבנה הארגוני כשלדה של רכב, בעוד שהמבנה העסקי הוא המנוע שמניע את כלי הרכב. ההנהלה היא זו שמחזיקה בהגה וקובעת את סוג הדרך, כוון הנסיעה, והמהירות. הן מערכת מכאנית והן מערכת ארגונית עסקית, אמורות להיות מאוזנות ולכלול רכיבים מתאימים.

תהליכים ארגוניים מופקים מהמבנה הארגוני, ונועדו לתמוך באופן יעיל בתהליכים עסקיים, ולאפשר להם להתבצע באופן המיטבי. תהליכים ארגוניים ממומנים על ידי תהליכים עסקיים, ושזורים בכל חלקי הארגון בדומה לכלי הדם בגוף האדם. בניגוד לתהליכים העסקיים שמטרתם לייצר לקוחות ודרכם הכנסות. התהליכים הארגוניים אינם יוצרים פעילות עסקית באופן ישיר, אך מספקים לתהליכים העסקיים גמישות ותשתית למיצוי מרבי של הפוטנציאל העסקי של הארגון. לתהליכים הארגוניים השפעה מכרעת על שעור הרווח, באמצעות יעילות התפקוד של המערכת. בעוד שהמחיר ללקוח נקבע על ידי כוחות השוק, יעילות הבצוע של התהליכים הארגוניים משפיעה על שולי הרווח הסופי לעסק.

מבנה תמהיל הידע וההתמחות- מגדיר את סוג היקף ועומק הידע הנדרש בארגון, מקום הימצאותו והנגישות אליו בהתייחס למבנה הארגוני.

מבנה התמהיל האנושי - מגדיר את מספר העובדים, השכלתם מקצועם וניסיונם בהתייחס למבנה תמהיל הידע וההתמחות הנדרשים.

עסק קטן צומח מהיסוד שבנה היזם שבאופיו הוא איש בצוע ולא מנהל, ובמחזור חייו חלים שינויים במבנה הענף בעוצמת התחרות, בחדשנות ולעיתים ניצול הזדמנויות עסקיות או כמענה לאיומים על קיומו, משתנה תמהיל המוצרים או המשקל היחסי בתוך התמהיל הקיים. כתוצאה מכך נדרשים שינויים במבנים ובתמהילים שצוינו.

מבנה ארגוני צריך לכלול את האפיונים הבאים:

 1. הגדרת תפקיד (תחומי פעילות).

 2. מיקום היררכי (כפיפות ישירה וניהול).

 3. גבולות אחריות (קבלת אחריות העברת אחריות).

 4. סמכויות והרשאות לבצוע שוטף.

 5. הגורמים שעובדים מולם (פנימיים וחיצוניים).

 6. תכונות ורקע נדרש למילוי ראוי של התפקיד.("האדם הנכון במקום הנכון")

 7. התפוקות הנדרשות לעמידה בתפקיד.

 8. מדדים לבקרה מידת ההצלחה במילוי התפקיד.

 9. תהליכי עבודה הנדרשים.

תהליכים נדרשים לפי מהות העבודה בכפוף למבנה הארגוני.

 1. הגדרת סוגי תוצרים נדרשים מהפעילות.

 2. פעילות להשגת מטרות לפי תחומים.

 3. זרימת מידע (איזה, מאיפה, ממי, למי, תדירות)..

 4. מקורות המידע כלים מרכזיים (מערכת מידע מרכזי ) וכלי עזר ("אופיס")

 5. דיווח (מה, מתי, למי, ואיך).

 6. מדדי בצוע (יעדים להשגה, פרמטרים להערכה)

 7. בקרת תהליכים (מי, איך)

מבנה ארגוני צריך להתאים לפעילות העסק ואמור להביא לידי מיצוי את יכולת הארגון והשגת המטרות באופן הטוב ביותר, הדבר בא לידי ביטוי בהגדרת הפונקציות הנדרשות, כפיפותן "הטבעית", תחומי האחריות הברורים בהם הפונקציות מטפלות, כולל הגדרת אופן העברת האחריות לפונקציה אחרת, כמו כן נדרש להגדיר את הסמכות הניתנת לכל פונקציה

1. חלוקה על פי בסיס פונקציונלי - כל יחידה מופקדת על תחום פעילות מסוים לדוגמה ייצור, שיווק, משאבי אנוש, פיתוח, כספים ועוד.

2. חלוקה על פי בסיס תהליך - כל יחידה מופקדת על שלב מסוים בתהליך. לדוגמה, במפעל לייצור בגדים, עיצוב, סימון וגזירה, תפירה, גיהוץ ואריזה.

3. חלוקה על פי בסיס מוצר - כל יחידה מופקדת על ייצור סוג מסוים של מוצרים. לדוגמה, במפעל מזון, סלטים, מעדנים, גלידות.

4. חלוקה על פי בסיס גיאוגרפי - כל יחידה מופקדת על אזור שונה לדוגמה בצה"ל, פיקוד צפון, פיקוד מרכז, פקוד דרום.

5. חלוקה על פי בסיס לקוחות - כל יחידה מופקדת על סוג לקוחות מסוים. לדוגמה, בבנק לקוחות פרטיים ולקוחות עסקיים.

המבנים שצוינו צריכים להתאים לאופי הארגון, תחום עיסוקו, הכוחות מניעי התחרות בענף בו הוא פועל, והמטרות הנצבות בפניו. עסק קטן צומח מהיסוד שבנה היזם שבאופיו הוא איש בצוע ולא מנהל, ובמחזור חייו חלים שינויים במבנה הענף בעוצמת התחרות, בחדשנות ולעיתים ניצול הזדמנויות עסקיות או כמענה לאיומים על קיומו, משתנה תמהיל המוצרים או המשקל היחסי בתוך התמהיל הקיים. כתוצאה מכך נדרשים שינויים במבנים ובתמהילים שצ מיקום העובד בארגון, או הכסא הארגוני

211 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

התזמון המתאים בבצוע עסקה

רמת המתאם בין הציפיות המשוקללות של הלקוח, מול הכדאיות המשוקללת של הספק, בצרוף השפעת ממד התזמון על כל אחד מהצדדים בעת בצוע העסקה, הם מהגורמים המשפיעים על מימוש העסקה. ציפיות הלקוח במימוש העסקה כוללות:

מימוש תהליך ייעוץ עסקי יעיל

תהליך ליווי של ייעוץ עסקי הוא תהליך דו סטרי בין היועץ והנועץ קרי העסק, יתרונו של היועץ שהוא ניטראלי ללא רגשות לעסק ולמועסקים בו. כמו כן הוא מגיע ללא דעות קדומות. וזאת בניגוד לבעלים שהעסק עבורו הוא מפע

הגדלת הרווחים בעסק

הגדלת הרווח בעסק צריכה להיות שאיפתו של כל עסק בכל תחום פעילות. הרווח כידוע הוא הפער בין ההכנסות לכלל ההוצאות (ישירות/משתנות וקבועות) לפני תשלומי מס הכנסה. הגידול ברווח יכול להתבצע על ידי מספר רב של א

bottom of page