top of page
  • תמונת הסופר/תעוזי פלג

ראייה ניהולית - מתן משמעות למערכת מטרה וממדים

עודכן: 15 בספט׳ 2020

ראייה ניהולית (במידה והיא קיימת) היא אותה ראייה שמאפשרת למנהל לראות את מה שאחרים לא תמיד רואים, הראייה הניהולית חייבת לכלול הבנה ויכולת לתת משמעות לקשר בין הגורמים הבאים: מערכת, מטרה, וממדים.

ראייה מערכתית, ראיית מטרה, ראיית ממדים

3 מ משלימים ושזורים אחד בתוך השני.

לכל מערכת בכל תחום (אנושית, מכאנית, ארגונית) יש גבולות שבהם היא אמורה לפעול ולתפקד, לכל מערכת ישנם מגבלות אשר מגבילות את יכולתה, כל מערכת מורכבת מתתי מערכת המזינות זו את זו ומוזנות זו מזו, כאשר כל תת מערכת היא מערכת בפני עצמה, עבודה מערכתית מאופיינת בסינכרוניזציה של רכיביה, מערכת תקינה אמורה להפיק ערך סינרגטי גבוה יותר מכל מרכיביה לחוד, כל ארגון עסקי או לא עסקי הוא מערכת הכוללת, פונקציות ארגוניות, משאבי אנוש ומשאבים פיזיים, מערכות מידע וידע ועוד, במערכת הארגונית מתנהלים תהליכים ארגוניים וניהוליים האמורים להביא את המערכת להשגת המטרה הנדרשת, יש לזכור שכל מערכת היא רק פלטפורמה להשגת יעדים ולסיפוק צרכים אשר לשמם היא קיימת והיא לא המטרה עצמה, (מטרת עסקית אמורה להכניס לקוחות וכסף, מטרת מערכת חינוך לספק חינוך וערכים) ככל שהמערכת תתפקד טוב יותר הסיכוי להשגת המטרה יגדל וגם התוצאות יהיו טובות יותר.

ראייה מערכתית היא ראיית השלם ,הכרת מרכיביו והבנת תפקודם כחלק מהשלם, ראיה זו מאפשרת להסתכל מרמת תת המערכת או הפרט קדימה לשלם, או מהשלם אחורה לתת המערכת ולפרט

ראייה מערכתית מאפשרת לזהות ליקויים תוצאתיים צפויים כתוצאה מליקוי נקודתי בתת מערכת , הזיהוי המוקדם והבנת המשמעות מאפשרים טיפול מקדים ומניעת נזק עתידי גדול.

ראייה מערכתית מאפשרת זיהוי חוסר איזון בתתי המערכת ואת משמעות השפעתם על כלל המערכת.

ראייה מערכתית יודעת לזהות ולהבין בצועים מערכתיים, בהתחשב בגבולות ובמגבלות המערכת ואת הנדרש לעשות בכדי לשפר בצועים.

ראייה מערכתית יודעת ולהעריך את תאימות מבנה המערכת בשוק התחרותי שבו היא נמצאת, ואת הנדרש לעשות במידה והתאימות נמוכה.

ראיית המטרה היא ראיית התוצאות שאותן הארגון נדרש להשיג .

ראיית המטרה נותנת לכל אירוע המתרחש בעסק או בסביבתו העסקית, פרשנות ומשמעות בהיבט כיצד האירוע עלול או עשוי להשפיע על השגת המטרות העסקיות.

ראיית מטרה "מודדת" כל הזמן את המרחק הכמותי (תפוקות/כסף) ואת ציר הזמן שהוגדר להשגת המטרות העסקיות.

ראייה ממדית מספקת את היכולת לתת את ממד הקנה מידה והמשקל שיש לתת לנושאים ולבעיות המתעוררות בתפקוד המערכת ובדרך להשגת יעדים.

ראייה ממדית יודעת למקד את תשומת הלב והחשיבות הנדרשת לכל אירוע ולהפריד בין חשוב וטפל בין דחוף ולא דחוף.

ראייה ממדית מאפשרת לזהות ולכמת את המרחק בין הבצוע למטרה.

ראייה ממדית מספקת את הערך האיכותי שלא תמיד ניתן לכימות מספרי.

הראייה הניהולית היא האינטגרציה האינטלקטואלית שנותנת משמעות לראיית 3 מ.

דוגמא פשוטה

פלוני הציב לעצמו מטרה להגיע ליעד מסוים בשעה נתונה

הפלטפורמה להשגת המטרה רכב מערכת מכאנית

הדרך בחלקה הייתה פנויה ובחלקה היו קשיי תחבורה כתוצאה מכך מהירות הנסיעה לא הייתה אחידה, בנוסף לכך נתגלה שחסר אוויר בגלגלים ולאחר זמן מה נתגלה שחסר מים ברדיאטור דברים שאילצו את הנהג להיכנס לתחנת שרות בדרך,

לאחר הטיפולים חישב את הנהג את יתרת הזמן שנותר לו להגעה למטרה, והעריך מחדש את המהירות המותרת האפשרית שבה ינהג, במהלך הנסיעה לעבר המטרה עדכן הנהג את מי שצריך שיגיע באחור של 10 דקות.

ניתוח פעולות הנהג

"ראיה מערכתית" (מכאנית) הבנת המשמעות של חוסר מיים במערכת (גרימת נזק למנוע) וחוסר אוויר בגלגלים (בטיחות ויעילות נסיעה), מתוך היכרותו את פעולת הרכב (מערכת) ואת הצורך במיים ברדיאטור ואוויר בגלגלים (תתי מערכת ברכב)

"ראיית מטרה" ההבנה שאי טיפול בבעיה מידית עלול לגרום להשבתת הרכב וכתוצאה מכך יהיו שיבושים בהגעה ליעד.

"ראייה ממדית" היכולת להעריך את קריטיות חוסר המיים בתפקוד המערכת המכאנית, היכולת להעריך ולחשב את מהירות הנסיעה הנדרשת ולדעת שייווצר פיגור בהגעה של 10 דקות.

"הראייה הניהולית" של האירוע: מתן משמעות לאירועים מתוך הבנת הקשר הקשר בין 3 מ, והפעולות שננקטו בגין הבנה זו, בכדי למזער נזקים ולהגיע ליעד בשעה שנקבעה.

דוגמא מתחום הניהול

עסק קיבל הזמנה ראשונה מלקוח אסטרטגי ונדרש לספק אותה לתאריך מסוים,לאספקת ההזמנה בתאריך המבוקש הייתה חשיבות מרובה, במידה ויהיה שבע רצון מההזמנה יפתח לעסק שוק ענק.

במהלך ההתארגנות לבצוע ההזמנה, ארעה תקלה באחד מקווי הייצור האמורים להשתתף בשלב מאוחר יותר בבצוע ההזמנה.

ניתוח פעולות הניהול (בראייה של 3 מ)

הראייה המערכתית של המנהל (הבנת הבעייתיות לא כתקלה מקומית בקו הייצור אלה כבעלת השלכות נוספות), ראיית המטרה (של כניסה לשוק ענק בעקבות ההזמנה) כמתמוססת,ראייה ממדית (הבנת ממדי הנזק המצטבר של האירוע).

הראייה הניהולית תיתן את המשמעות ל 3 מ, ותתייחס לאירוע כאל "חוק מרפי" כלומר ראיית התוצאות המצטברות של אירוע אם אכן מתממש כקריטיות לארגון. לפיכך יבוצעו מידית כל המאמצים למניעת נזקים אפשריים, כולל הערכות חרום ובקרה צמודה ועקבית.

העדר הראייה הניהולית הייתה מתייחסת לאירוע כאל תקלה טכנית מקומית, בלא לקשור מידית את ההשלכות האפשריות של התקלה כאיום על היעדים האסטרטגיים של החברה.

תחום ניהול הסיכונים מטפל באופן מתודי בנושא הסיכונים האפשריים, אך הוא איננו מחליף את יכולת הראייה הניהולית.

הראייה הניהולית נדרשת ממנהל בדרגים הבכירים בארגון.

322 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

התזמון המתאים בבצוע עסקה

רמת המתאם בין הציפיות המשוקללות של הלקוח, מול הכדאיות המשוקללת של הספק, בצרוף השפעת ממד התזמון על כל אחד מהצדדים בעת בצוע העסקה, הם מהגורמים המשפיעים על מימוש העסקה. ציפיות הלקוח במימוש העסקה כוללות:

מימוש תהליך ייעוץ עסקי יעיל

תהליך ליווי של ייעוץ עסקי הוא תהליך דו סטרי בין היועץ והנועץ קרי העסק, יתרונו של היועץ שהוא ניטראלי ללא רגשות לעסק ולמועסקים בו. כמו כן הוא מגיע ללא דעות קדומות. וזאת בניגוד לבעלים שהעסק עבורו הוא מפע

הגדלת הרווחים בעסק

הגדלת הרווח בעסק צריכה להיות שאיפתו של כל עסק בכל תחום פעילות. הרווח כידוע הוא הפער בין ההכנסות לכלל ההוצאות (ישירות/משתנות וקבועות) לפני תשלומי מס הכנסה. הגידול ברווח יכול להתבצע על ידי מספר רב של א

bottom of page