top of page
  • תמונת הסופר/תעוזי פלג

הסיבות לקריסת עסק בשנים הראשונות להקמתו

עודכן: 15 בספט׳ 2020

קריסת עסק מעבר לנזק הכלכלי היא קריסת חלום למייסדים.

הנזק הנגרם בתהליך הפירוק הוא רב וכולל במקרים רבים הפסדים ונזק ללקוחות לספקים וכמובן לבעלי העסק.

הנזקים במקרים רבים הם לא רק כלכליים הם מלווים בנזקים בריאותיים, משפחתיים, ומשפיעים על הגורמים הרלוונטיים שנים רבות. גם המדינה מפסידה מקריסת עסק: מיסים, משלמת דמי אבטלה לעובדים שפוטרו, לעתים נדרשים טיפולים של רשויות הרווחה ועוד.

רוב העסקים הקטנים קורסים בפרק זמן של עד שלוש שנים מיום הקמתם, מספר סיבות גורמות לכך וכולן קשורות לניהול.

משמע השנים הראשונות הן קריטיות, בשנים אלה העסק מעצב את "אישיותו העסקית", תוך התמודדות עם סביבה תחרותית, הבעיה היא שבעסקים רבים הבעלים המנהלים את העסק חסרי ניסיון בניהול עסקי, מבצעים טעויות רבות ונאלצים לשלם את המחיר על כך.

אחד הפתרונות המומלצים שכל עסק חדש ילווה על ידי מנטור ניהולי עסקי, לפחות בשנה הראשונה לקיומו.

להלן מספר גורמי כשל "התורמים" לקריסת "החלום העסקי". לרוב אין גורם כשל אחד, יתכן כמובן תמהיל של כשלים במינונים שונים. לעתים שילוב של כשלים מסוימים יוצרים אפקט דומינו המעצים את תוצאות הכשל ומזרז את קריסת העסק.

הקמה חפוזה על בסיס רצון ואינטואיציה ללא בדיקת התכנות וכדאיות עסקית וכלכלית נאותים.

העדר מטרות עסקיות ברורות ומוגדרות האמורות לשמש כמצפן עסקי.

אמונה מוגזמת ביכולת האישית לנהל עסק, נובעת מהעובדה שרוב העסקים הקטנים מוקמים על בסיס יכולת מקצועית של היזם,(לעתים בצרוף משקיע ) שבתחום התמחותו עשוי להיות כוכב, ויש לו יכולת לנהל את עצמו, אך לא בהכרח לנהל עובדים ותהליכים.

מריבות משפחתיות, בעסקים הבנויים על שותפות משפחתית. עסק צריך לנהל דרך "הראש", עסקים משפחתיים מנוהלים דרך "הרגש" והתחשבנויות עבר.

התנהלות במקום ניהול, רוב העסקים מתנהלים ולא מנוהלים משמע, מחכים לבעיה ואז מוצאים פתרון. בניהול נדרש להציב מטרות, לתכנן, לבצע, לפקח, ולבקר, לתקן את הנדרש וחוזר חלילה.

תחשיבי עלות הקמה והרצה נמוכים מדי שגרמו לחריגה מתקציב היזם עוד לפני ההפעלה ומאריכים את תקופת החזר ההשקעה הראשונית.

התייחסות "מקילה" (נמוכה מדי) בנושא העלויות השוטפות האמתיות (קבועות ומשתנות).

התייחסות אופטימית (גבוהה מידי) של ההכנסות.

העדר משאבי מימון מספיקים לגישור בין תקבולי הכנסה להוצאות בשלבי הינקות של העסק ("מוות בעריסה").

עלויות מימון גבוהות הנובעות משימוש בהלוואות יקרות לטווח קצר הנדרשות בשל העדר תכנון פיננסי ראוי כמו גם בעיות תזרים מזומנים שלילי כרוני, המצריכות גיבוי פיננסי.

"ניהול העסק בשלט רחוק", היעדר נוכחות מספקת של הבעלים בעסק, ללא גיבוי של גורם ניהולי ראוי .

חשיפה לא מספקת - בגין מיקום לא מתאים, העדר פעילות שיווקית,פרסום, אתר אינטרנט

מיקום לא מתאים - בעקר לעסקים הבנויים על תנועה פיזית ונגישות נוחה.

מתן ימי אשראי ארוכים מדי ללקוחות ,קבלת ימי אשראי נמוכים מדי מספקים , מחייבת שימוש בהון עצמי למימוני ביניים.

רמת מלאי גבוהה מדי, המרתקת מזומנים , מחייבת ניהול ובקרת מלאי, גורם לפחת ולהתיישנות.

העדר מסגרת אשראי מתאימה לפעילות העסק ("חמצן") לגישור על פערי תזרים.

אי ניהול תזרים מזומנים ברמה ראויה. מונע יכולת לצפות בעיות תזרים צפויות ולהיערך בהתאם.

תזרים מזומנים שלילי מתמשך הנובע מגבייה לקויה, והפסדים מצטברים על ציר זמן ארוך.

המחרה ללא התייחסות לתמחיר, מחיר נמוך מדי מקטין תרומה לכסוי קבועות ומונע רווח , מחיר גבוה מדי מצמצם יכולת מכירה .

זיהוי לא נכון של בעיות ופתרון בשיטת "בעזרת השם יהיה בסדר". מתן פרשנות לא נכונה לסמני אזהרה פיננסיים מסחריים ותפעוליים.

קושי "לקבל מציאות" שהמוצר או השרות לא מספיק נדרשים או לא מספיק טובים. (קריסת החלום)

תמימות ונאיביות הנסמכת על "הבטחות באוויר" של גורמים עסקיים טרום הקמת העסק ובמהלך חיו.

נפילה ל"עוקצים" בשל חוסר ניסיון, הלהיטות למכור לעתים מנטרלת את הזהירות הנדרשת.

הגררות למחירים נמוכים של מתחרים ותיקים ללא בדיקת העלויות בפועל וכפועל יוצא מכך, אי התאמת עלויות או היקפי מכירה למחיר השוק הנמוך.

תגובה איטית למציאות העסקית, במקרים של ביקוש גבוה נוצרים פיגורים באספקה, במקרה של ביקוש נמוך אין תגובה מתאימה של התאמת הוצאות למכירות.

עסק קטן בתחילת דרכו לא יכול לפנות לשוק כולו וחייב להיות ממוקד מאד בקהל המטרה, העדר המיקוד פוגע באפקטיביות המאמצים המושקעים בשיווק ובקידום מכירות.

בעיות איכות מוצר, גורמת לפגיעה במוניטין, פחת ,השקעות בתיקון (אם זה אפשרי ).

עלויות רכש גבוהות של חמר גלם מייקרות מוצרים, ההשפעה גדלה ככל שעלות החומר מהווה מרכיב גבוה יותר בסה"כ המחיר.

עלויות עבודה גבוהות, שעות עבודה רבות מידי, או/ו יקרות מידי, חוסר יעילות בניצול משאבים (כוח אדם ומרכזי עבודה).

אי בצוע התאמות הנדרשות בעסק במחזורי חיים שונים כגון :הגדרת תפקידים, החלפת עובדים, הגדלת הון, מידע ממוחשב, ציוד ייעודי מתקדם ועוד.

העסקת עובדים לא מתאימים בעסק, בעסק קטן בהעדר פונקציות ארגוניות מתאימות ,נדרשים לעסק עובדים עם מוטיבציה גבוהה, נאמנות ,עצמאות, ויכולת לבצע מטלות בתחומים שונים ברמה נאותה, כל פעילות של עובד מהווה שעור גבוה יחסית במשאבי העסק, ומכאן השפעתו היחסית לטוב או לרע על התוצאות.

סיגול סממני סטטוס יקרים מההתחלה "עיניים גדולות", (משרדים מפוארים, שכר, רכב, פזרנות) מגדילים הוצאות וגורעים חלק מהמימון הנדרש למימון שוטף, הכסף מושקע בתחומים שלא מייצרים ערך לעסק.

"מלחמות שותפים" שפורצות זמן קצר לאחר הקמת העסק, הנובעות מהעדר היכרות של עבודה משותפת בתנאי לחץ, היעדר דבק אמתי בשותפות, המורכב מזהות מטרות ואינטרסים עסקיים, יחסי אנוש ותקשורת בינאישית.

תלות גדולה ב2-3 לקוחות המהווים 80% מהמכירות.

אי זיהוי נכון של תנאי התחרות ועוצמת כוחות השוק: לקוחות, מתחרים, ספקים, תחליפים, איומי חדירה לשוק של גורמים חדשים.

אי התייחסות מתאימה למרכיבי P.E.S.T.E.L שהם: תקנות וחוקי מדינה, מצב פוליטי, מצב כלכלי, שינויים חברתיים ותרבותיים, שינויים טכנולוגיים, תקנות איכות סביבה, רגולציה. כל התנאים שצוינו הם גורמים חיצוניים לעסק, אך השפעתם עלולה להיות מכרעת בתחומים מסוימים.

אי זיהוי והכרות אמתית של מרכיבי S.W.O.T קרי נקודות החוזק והחולשה של העסק, אי זיהוי איומים על שלמות העסק כתוצאה מהחולשות, אי זיהוי הזדמנויות המאפשרות צמיחה כתוצאה מהחזקות של הארגון.

המסקנה לא פשוט לנהל עסק גם אם הוא קטן, גם יכולת ניהולית לא מבטיחה הצלחה ודאית, אך אין ספק שהיא משפרת סיכויים ומקטינה נזקים

*המאמר פורסם גם באתר calcalist.co.il - לינק

45 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

התזמון המתאים בבצוע עסקה

רמת המתאם בין הציפיות המשוקללות של הלקוח, מול הכדאיות המשוקללת של הספק, בצרוף השפעת ממד התזמון על כל אחד מהצדדים בעת בצוע העסקה, הם מהגורמים המשפיעים על מימוש העסקה. ציפיות הלקוח במימוש העסקה כוללות:

מימוש תהליך ייעוץ עסקי יעיל

תהליך ליווי של ייעוץ עסקי הוא תהליך דו סטרי בין היועץ והנועץ קרי העסק, יתרונו של היועץ שהוא ניטראלי ללא רגשות לעסק ולמועסקים בו. כמו כן הוא מגיע ללא דעות קדומות. וזאת בניגוד לבעלים שהעסק עבורו הוא מפע

הגדלת הרווחים בעסק

הגדלת הרווח בעסק צריכה להיות שאיפתו של כל עסק בכל תחום פעילות. הרווח כידוע הוא הפער בין ההכנסות לכלל ההוצאות (ישירות/משתנות וקבועות) לפני תשלומי מס הכנסה. הגידול ברווח יכול להתבצע על ידי מספר רב של א

bottom of page