top of page
  • תמונת הסופר/תעוזי פלג

מימוש תהליך ייעוץ עסקי יעיל

עודכן: 21 במאי 2021

תהליך ליווי של ייעוץ עסקי הוא תהליך דו סטרי בין היועץ והנועץ קרי העסק, יתרונו של היועץ שהוא ניטראלי ללא רגשות לעסק ולמועסקים בו. כמו כן הוא מגיע ללא דעות קדומות. וזאת בניגוד לבעלים שהעסק עבורו הוא מפעל חיים, המעסיק במקרים רבים בני משפחה ומקורבים, וקשה לו להיות ניטראלי בהסתכלות על העסק ובניהולו.

למשמעת העצמית של בעלי העסק יש משקל רב בהצלחת תהליך הייעוץ. היועץ הולך הביתה והבעלים נשאר עם העסק והבעיות. היועץ איננו קוסם הוא מספק מידע, כלים ותובנות ניהוליות ועסקיות. על בעל העסק להבין, להפנים, ולבצע את ההוראות וההנחיות הנדרשות.


מידת הרצינות שבעל העסק יפגין בהתייחס לתהליך הייעוץ, יקרין גם על שאר העובדים בעסק. תהליך הייעוץ יוצר לבעלי העסק הזדמנות לבצע שינויים, ארגוניים, תהליכיים ופרסונליים, ללא הפיכת ה"איש הרע" בתהליך.

הייעוץ איננו תרופת פלא, בניגוד לנטילת תרופות למחלה מוגדרת, מטרת הייעוץ לזהות בעיות שורש וחסמים, המונעים מהעסק להגיע לבצועים טובים יותר, לנתח אותם להבין אותם, ולהציע דרכי פעולה וכלים אשר יובילו את העסק להשגת היעדים הנדרשים.


הציפיות של בעל העסק מתהליך הייעוץ צריכות להיות ריאליות, התוצאות העסקיות הרצויות יושגו רק אם יבוצעו כל המהלכים הנדרשים, וזאת בהתייחס לשינויים וההתאמות הנדרשות להתרחשויות ולשינויים בשווקים בהם הוא פועל, ובהתייחס לרגולציות הקיימות בכל תחום.


צריך להתייחס לתהליך הייעוץ כנקודת ציון לשינוי כוון. התהליכים המוצעים הכלים והתובנות שיסופקו במהלך הייעוץ, צריכים להפוך לדרך חיים עסקית ואישית, ולשגרת התנהלות לכלל העובדים בעסק, ולא להתייחס אליהם כאירוע נקודתי חולף.


תהליך ייעוץ יעיל ומוצלח, כולל מספר שלבים וכללים הקשורים לאינטראקציה בין העסק, היועץ, ותהליך הייעוץ.


עשרת הכללים המבטיחים הצלחה.

התאמה: מתאם הולם בין סוג היועץ לסוג העסק והפתרונות הנדרשים.

כימיה: קיום כימיה אישית בין היועץ ובעלי העסק.

ציפיות: תאום ציפיות בין רצונות הבעלים, לבין צורכי העסק האמיתיים והיכולת להשיג זאת.

מיקוד: התמקדות בנדרש להשגה בתהליך הייעוץ המוגדר.

יעדים: להגדיר יעדים שידונו בהם בכל מפגש.

הכנה: להגיע מוכנים לפגישה, (מסמכים, נתונים, שאלות, בעיות).

מידע: לספק ליועץ מידע רב ככל האפשר על העסק , עובדים ובעלים, מתחרים.

רציפות: מפגשים רציפים ותדירים (מומלץ מידי שבועיים).

מימוש: הקשבה לעצות היועץ הפנמה ומימוש הנדרש לבצוע.

התמדה: להמשיך בבצוע הנדרש כשגרת חיים באופן עקבי, גם לאחר תום הייעוץ.

פוסטים אחרונים

הצג הכול

התזמון המתאים בבצוע עסקה

רמת המתאם בין הציפיות המשוקללות של הלקוח, מול הכדאיות המשוקללת של הספק, בצרוף השפעת ממד התזמון על כל אחד מהצדדים בעת בצוע העסקה, הם מהגורמים המשפיעים על מימוש העסקה. ציפיות הלקוח במימוש העסקה כוללות:

הגדלת הרווחים בעסק

הגדלת הרווח בעסק צריכה להיות שאיפתו של כל עסק בכל תחום פעילות. הרווח כידוע הוא הפער בין ההכנסות לכלל ההוצאות (ישירות/משתנות וקבועות) לפני תשלומי מס הכנסה. הגידול ברווח יכול להתבצע על ידי מספר רב של א

מה זה משבר? מה עושים? איך יוצאים?

כאשר מדברים על משבר צריך תחילה להבין מהו משבר, באיזה סוג משבר נמצאים, מה היא סביבת המשבר, מה המשמעות וההשפעות, במה הוא קשור, באיזה שלב במשבר נמצאים, ואיך מתמודדים אתו. משבר הוא: אירוע לא מתוכנן ולא צפ

Comments


bottom of page